Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Stavebné konanie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie  stavebného povolenia  v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia  v súlade s § 88a zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Prehlásenie stavebného dozora tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5, 6 vyhl. č. 453/2000 Z. z.  tu ku stiahnutiu

Zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebnému úradu tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) tu ku stiahnutiu

Žiadosť o súhlas na užívanie (uvedenie do prevádzky) malého zdroja znečisťovania ovzdušia tu ku stiahnutiu

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnych komuníkácií - rozkopávkové povolenie tu ku stiahnutiu

 

 


 

dnes je: 22.7.2018

meniny má: Magdaléna

webygroup
ÚvodÚvodná stránka