Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nárečový slovník

Rendvanské (Radavské) nárečie patrí do západoslovenského okruhu slovenskej nárečovej mapy. Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc., (ročník 1920), rodák z Hulu, jazykovedec, vysokoškolský učiteľ, od roku 1961 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave, sa vo svojej vedeckej práci orientoval z nárečového hľadiska aj na Požitavie, ktoré rozčlenil na horné, stredné a dolné. Podľa neho stredné Požitavie patrí do tekovskej nárečovej oblasti, dolné do stredonitrianskej. V stredožitavskej oblasti od Vrábel po Podhájsku, teda aj v   Radave, až po slovensko-maďarskú jazykovú hranicu sa vyskytujú podoby so zdvojenými spoluhláskami (hrllo, šillo, krannuť), typickými je aj nahrádzanie dvojhlások: Mlieko - mléko; chlieb - chléb, chleba; vidieť - viďeť; kvietok - kvétek.... V týchto nárečiach je aj typ "masso" oproti hornožitavskému "meso". Hovoria:  pasť, památka, peňáze, robá, vará, stojá, dévka, méšať, tréska, nésov... Podrobný prehľad nárečových hláskových javov požitavskej oblasti v celoslovenskom rámci nájdeme aj v Atlase slovenského jazyka (Bratislava, 1968).

Ústnym podaním sa v Radave šírili najmä rozprávky, v ktorých vystupovali rozličné fantastické bytosti, akými sú divé žienky, víly, strigy, bosorky, smrť (nárečovo smrťka). Obľúbené boli aj povesti o Turkoch (2. polovica 16.stor.) a povesti o Kurucoch.

V domácnostiach, najmä starší ľudia stále rozprávajú radavským nárečím, a používajú niektoré miestne výrazy, napríklad: vedro - putňa, zástera - sakáčka, kabátik - kacabajka, šatka - ručník, veľká miska - vandel, nádoba na umývanie - lavór, nádoba drevená na kúpanie - šáfik, skriňa - kasňa....

Časti chotára: Tetveš, Lagáň, Orácé vinohrady, Pánske vinohrady, Dolinka, Bočina, Konopnice, Podhájik, Pallagy, Tatarháň, Šógore, potok Liska, Slávikov breh, Výhonský járek, Zdochlinec, Hliník, Kapustnice, Prameň Kotrba, Pri mlyne, Sellácké vinohrady, Štreka, Tlá, Rúbanice, Vrchná strana, Horná hora, Parcelácia, Slanica, Tri radky, Diely, Pekarikova dolinka, Barina, Šustrák, Agačina, Pri izbičke, Pod kostolíkom  a Panské humno.

Miestne nadávky: Dilino, Melino, Somár, Bibas, Chmulo, podľa zvierat - krava, koza, vól...

Častejšie mená domácich zvierat:

Kone - Gaštan, Pejo, Sivko, Hnedák...

Kravy - Malina, Žemla, Strakaňa...

Pes - Dunčo, Bodrík, Lapaj... 

Mačky - Micka, Líza, Cilka...

Dobrým dokladom slovnej zásoby dávnoveku Radavy a jej okolia sú aj názvy ulíc Radavy: Domovina, Hnilý kút, Kratiny, Nový rad, Majer Lagáň, Suchý rádek, Vŕšky, Dolný rad, Ulička, Dolný konec, Vicinálka a Hracká.

 

 

Nárečový  slovníček  obce  Radava

(slovníček niektorých archaizmov)

A

anďika - švagriná

agač - agát                                                             

apko - starý  otec                                                   

apo - otec                                                                

asentírka - odvod (brancov)                                  

 

B

baba - pôrodná asistentka

bapka - kovadlina (na kovanie  kosí)

babárňička - forma  na  pečenie, kovový vrchnák na fľašu malinovky                            

baburátká - bahniatka                                           

bačorina -močarina                                                

bagula – palica

bárčo, bársčo – hocičo

bavúze - fúzy

bengezuvať - paberkovať                                      

beňňa - debna                                                         

betál - pedál                                                            

bev - bil                                                                  

bičisko - porisko na bič

bimbiš - penis

bolláč - bodliak                                                     

bombarďáky - teplá spodná  bielizeň (dámska)

boškať - bozkať                                                      

bóv - bol                                                                  

brusár - brusič

buďilár - peňaženka                                               

buják - býk                                                              

bukréta - kytica                                                      

burbuňďia - kŕmna repa

 

C

capko - nástroj na kosu (pri kosení zbožia)

cél - cieľ                                                                  

cigarňík - nástavec na cigaretu

cintle - zápalky                                                       

cingáč - zvonček

cúg - prievan                                                           

cukrové - zákusky, cukrovinky                               

 

Č

čapkať - tlieskať                                                      

čela - včela                                                              

čigliť - štekliť                                                           

čil (čilek) - teraz                                                    

čingér - víno (tzv. druhák)

čochrať - odierať                                                      

čukolláda - čokoláda                                              

čukoty - nohavičky                                                 

čušky - halušky

 

D

dekel - poklop, kryt                                                

deska - doska                                                        

drapnúť - chytiť, chmatnúť                                  

drigoty - teplá spodná bielizeň (spravidla detská)

dudel - cumeľ                                                         

duchny - periny                                                      

dvá - dvaja

dvatisíc - dvetisíc

dvérká - dvierka, vrátka                                        

 

Ď

ďalako - ďaleko

ďál - ďalej                                                              

ďe - kde                                                                  

ďinka - melón cukrový                                                              

ďivák - diviak lesný                                                        

 

F

fáš - obväz                                                              

fiók - zásuvka (na nábytku)                                   

firhanek - záclona

fízuvák - ihla na šnurovanie futbalovej lopty

flánka - medza

flinta - puška

fólňa - pasca (sklápacia)                                        

fraka - prak                                                              

frištuk - raňajky 

friško – rýchlo                                                    

fujtáš - plstená zátka

funduš -  pozemok (spravidla stavebný)       

funt - závažie na sejačke

furt - stále

fusakle - ponožky

 

G

galata - nádoba na masť

galoty, gäťe (zastar.) - nohavice

gamby - pery

gánek - veranda (aj otvorená)

gariga - obruč

gaťe -  dlhá spodná bielizeň (mužská)

gazember - lotor, beťár

ge - ku (komu)

gombóvce - slivkové gule

góla - bocian

gorále, garalíže - náhrdelník

gramorky - guľky (na hranie)

gris - krupica

 

H

hajloch - vinohradnícky domček

hamuvať- brzdiť

hantáby, hózentrógle - traky

hátižák - batoh, plecniak, ruksak

hevír - zdvihák

hindala - hojdačka

hintam - tam, tamto

hintov - luxusný koč

hlavačka - slamená prikrývka na dom

hodence - pondelok po hodoch

hokellík - stolička (bez operadla)

hornodla - sponka na vlasy

hradská - cesta, vozovka

hrllička - hrdlička záhradná

hrllo - hrdlo

hupcúg - kladka (na zdvíhanie bremien)

hurka - jaternica

hympíre - maliny

 

CH

chábrďé - chabzda,  baza chabzdová

chocholence - krupicové rezance (hrubé)

chóst - chvost

chovánek - priestor na kŕmenie najmä husí a kačíc (spravidla prenosný)

 

J

jásná - ďasná

jeduvať (sa) - hnevať (sa)

 

K

kabáč - pagáč

kacabajka - kabátik, kabátec

kaďiť - dymiť

kalander - kovové zábradlie

kalamár - peračník

kalíšťek - štamperlík

kamének - kamienok

káňa - myšiak hôrny

kandla - konva

kanapa - válenda

kántor - organista

kasňa - skriňa

kelkýš - pôstne jedlo

kerý - ktorý

kirner - jamkár

klajbas - ceruzka

klepáč, klepica (zastar.) - zapisovateľ (ka), pisár (ka) na písacom stroji

knella - knedľa

kmín - zlodej

kočár - koč, kočiar

kollát - výbeh pre ošípané (súčasť chlieva)

komédiáš - prevádzkovateľ zábavnej atrakcie

kóper - kôpor

korhel - alkoholik

kormán - riadidlá (na bicykli)

kórové - kôrovie

kotrba - hlava

kozák - hlinený krčah (na mlieko, smotanu)

kozel - stoh

krannuť - kradnúť

krézel - čipkovaný golier

kríllo - krídlo

kruťel - nástroj na viazanie zbožia

krumple - zemiaky

kulimajs - kulma

kurbla - štartovacia kľuka

kuršmit - zverolekár

kýbel, puťénka - vedro

 

L

lafaňa - športové náradie (na odbíjanie loptičky)

lajblík -  teplá vesta (bez rukávov)

lauf - hlaveň pušky

legátka - stolička

lépať (sa) - šplhať (sa), liezť (na strom)

létallo - lietadlo

letáňé - litánie

líčiť - maľovať

lipiťka - blúzka

lipka - topoľ čierny

lišťavý - lesklý

logať, lúchať - piť (hltavo, veľa)

 

M

maký - mäkký

mandelínka - pásavka zemiaková

manka - stará mama

masár - mäsiar

máťáš - sojka škriekavá

mažár - nádoba na tlčenie maku

merkuvať - strážiť, dávať pozor (na niečo)

mésev - miesil

méšav - miešal

moseť - musieť

moržuvák - nástroj na olupovanie kukurice

mrkotať - hundrať, rozprávať

mulaččák - oslava (s alkoholom)

muširo - prasa

muzika - zábava

myllo - mydlo

 

N

n(a)átka - nádcha

náďevka - plnka

nádobé - kuchynský riad

napágať (sa) - najesť, prejesť (sa)                

náraz - veľká zelená húsenica okáňa hruškového

naspák - naspäť                                             

nástrašák - nástrešník                                   

nášťiva (zastar.)- návšteva

nochet - necht                                               

 

Ň

ňé - nie                                                          

ňebožéc - vrták na drevo

ňeská - dnes                                                  

ňešpor - olovrant

ňišt - nič                                                       

núťer - dnu

ňúrať - hľadať, sliediť

 

O

očúvať - počúvať                                          

odeicť - odísť                                                 

odešóv, odijšol (zastar.) - odišiel

odkál - odkiaľ                                              

ofášuvať - obviazať                                    

oňezdraveť - ochorieť, onemocnieť              

opáčiť - navštíviť                                          

opatek - opätok                                             

oréšek - oriešok                                            

oringle - náušnice                                         

osla - brúsny kameň na kosu

oselník - nádobka s vodou pre oslu

ošítka - slamenica (plytší slamený kôš)

otello - druh hrozna, víno                             

 

P

pajta - stodola                                               

pakuj (sa) - ber (sa), choď preč

palánek - drevená ohrada

pálený cuker - karamel

pánbo uslyš - odpoveď na pozdrav

pandrlák - vlnená pokrývka , ručník (na plecia)

pankhart - nemanželské dieťa

pannúť-  padnúť

pántok - sekera s dlhým poriskom               

parazól - dáždnik

pasének - pasienok

patržél - petržlen                                          

pazuch - výrastok viniča (nežiaduci)

peňáze - peniaze                                           

pések - piesok

pést - piest

pev - pil                                                        

picík - detská hra (vhodná do vonkajšieho prostredia)

piglajz - hladidlo, „žehlička“

pigluvať - hladiť, „žehliť“

piják - kliešť                                                 

pinták - sklený džbán, krčah                                   

pipasár - nástavec do fajky

plac - voľné miesto

pléšek - pliešok

plavky - trenírky

podeň - pod neho, popod

podvalka - podstienka, podstenie                                  

pógár - obecný sluha

pokrovec - koberec

polepšovňa - nápravný ústav pre mladistvých

pollé - zlé, podlé

poloňňuvať - odpočívať (popoludní, po obede)                             

pome - poďme                                              

pondva - plachta (na zakrytie stohov)

pópis - zápis (do základnej školy)

poplamúch - osúch

poráňňe - poriadne

porostlina - znovu vyklíčené obilie

práchno - zvetrané drevo

preňňička - rozparok (na nohaviciach

prešburš - tlačenka

pričňa - doska na posteli

pričky - mužské nohavice (od kolien zúžené)

prišov - prišiel

pruclík - vyšívaná vesta (súčasť kroja)

pukál - strelná zbraň (na zabíjanie prasiat)

punky - krátke mužské nohavice do čižiem

putňa - vedro

 

R

rajsek - pripínačka

rajtar - nástroj na čistenie obilia

raušic - pytliak

rebriňák - šteblový  drevený  voz

révé - réva (prúty viniča)                              

ringišpír - kolotoč

ríteš - štrúdľa

rúčka - rukoväť, násada                                             

ručníček - vreckovka

ručník - šatka (prikrývka hlavy)

 

S

sácať - strkať                                               

sakáčka - zástera

saňistra - taška s popruhom

sannuté - kyslé (mlieko)

saťor - sieťka, taška (pôvodne pletená zo šúpolia)

sec - seď

se mňou - so mnou                                       

sedaňa - sedadlo                                           

sellák - sedliak                                               

sello - sedlo                                                  

skapať - uhynúť, stratiť (sa)

sklep - obchod (predajňa)                            

skrésiť - vzkriesiť                                         

slíže - rezance                                                

smanný - smädný                                         

smatanka - smotana

sméšný - smiešny                                         

smitka - striedka (chleba)                           

smrťka - smrť

sňah - sneh                                                    

sopel - spútum, hlieny                                  

sós - omáčka z paradajkového pretlaku                        

sponný - spodný                                           

steláš - polica, regál

sťeť - chcieť                                                 

strožok - slamník

struna - pružina

stuňňa - studňa                                            

suchoty - tuberkulóza                                   

susák - drevená debna (na múku)

svéží - svieži                                                

syr - tvaroh                                                   

syrový - tvarohový                                       

sysel - druh br. mäsa (vedľa karé)                       

 

Š

šáfík - drevená nádoba (aj na kúpanie)

šajba - remenica

šamlík - sedadlo (nízke, bez operadla)

šarabuvák - plečka                                        

šarabuvať - plečkovať                                   

šarhán - blatník (na bicykli)                          

šerbel - nočník

šetek - všetok

šillo - šidlo

šiflíky - fliačky

šintuvák - druh motyky                                  

šíny - koľajnice

šípy - kry ruže šípovej                                  

šipošky - ženská spodná bielizeň

širák - klobúk                                                

šivačka - ihla                                                 

šklebiť - škľabiť, vyškierať

škvarelina - praženica                                   

šlajér - závoj                                                  

šloťka - pokrývka hlavy žien, čepiec 

šógor - švagor

šóška - šťaveľ

špinár - veľký klinec

šporhelt - sporák                                          

špric - postrekovač

šrégom - krížom, naprieč

šriple - podvaly (pod koľajnice)                  

štácia - stanica                                               

štangla - tyč (časť konštrukcie bicykla)       

šťeble - stupačky, schodíky (na rebríku)       

štek - kolík (na  upevnenie viniča)

šťepiť - očkovať                                            

šťikať - čkať, ale aj cvikať (cestovné lístky)

štok - dlhší drevený stôl             

štokovec - dom (s jedným alebo viac podlažiami)

štranek - povraz                                             

štreka - železnica                                            

štrekár - železničiar                                      

štrikuvať - pliesť (sveter)

štrinfle - pančuchy                                        

štrupandle - podkolienky  

štupel - zátka

šťúr - medvedík (druh hmyzu) 

štych - záber rýľom, ale aj chirurgický steh

šublotka - zásuvková skriňa

šumuvačka - naberačka s dierkami

šuster - obuvník                                            

šuškať - šepkať                                            

šuta - neobriadená žena

švungové koleso - zotrvačník

 

T

taligy, táčky - fúrik

tabla - doska na cesto

teja - čaj

ťekvička - hever 

ťéňillo - tienidlo

terečka - melón vodový

terkele - vylisované hroznové šupky

ťískať - tlačiť

toďek - minule, nedávno

trachtár - lievik

trakslovať - sústružiť

trbléce (sa) - trblieta (sa)

trestnica (zastar.) - väznica

trlica - sekáč na konope

trúnek - alkohol

tunka - kaďa 

tylko - nátelník, „tielko“ (vrchná časť spodnej bielizne)

 

U

uček - ujo

učiná - teta

uharek - uhorka

ucholláč - ucholak

ukonaný - unavený

umyvallo - umývadlo

uzatvórka (zastar.) - uzávierka

 

Ú

úďáreň - údiareň

úvoda - materská škola

 

V

vaček - vrecko (na odeve)

valaďinka - utierka

vandel - veľká misa

vaňňe - vädne

varaca - varecha

vella - vedľa

veraje - zárubne

vém - viem

vílanka - svietidlo, lampáš

villy - vidly

voláký - voľajaký

vrana (čérná) - havran čierny

vrelý - horúci

vrštať - stolársky ponk

vyčapcuvať - vyplieskať, vyfackať

vyčarať - vymeniť

vyincť - vyjsť (na kopec)

vykoťiť - prevrátiť, vysypať

výletník - turista

vypaťé - vypätie

vyprávať - rozprávať

vyprávka - rozprávka

vyštrngať (sa) - pekne sa obliecť

vyvérá - vyviera

vyzuvák - predmet na vyzúvanie čižiem

 

Z

zajac - králik domáci

zajác - zajac poľný

zašnóruvať - zaviazať (šnúrky)

zašprajcuvať - upevniť, zaistiť

zbožé - obilie

ze - zo (školy)

zé - zje

zelina - burina

zella - zjedla

zibzár - zips

zicher - špendlík (zatvárací)

zízať - pozerať

zlahla (sa) - porodila

zvazuvať - zväzovať

 

Ž

žál - žiaľ

ždy - vždy

žgolek - šúľok (kukurice)

žochtár -  šechtár (nádoba na dojenie)

žufaňa - naberačka

žvachel - hrča (slamy)


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka