Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Systém zberu odpadu

Zber komunálneho odpadu

Zber zmesového komunálneho odpadu firmou Brantner s.r.o. Nové Zámky

V obci Radava je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.  Zber odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu v obci vykonáva firma Brantner s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch, ktorá vyváža odpad na skládku TKO do Kolty. Vývoz zmesového komunálneho odpadu je v našej obci podľa harmonogramu realizovaný počas jari a leta každý týždeň a počas jesene a zimy každý druhý týždeň, a to vždy v utorok. Na zber komunálneho odpadu v obci sú určené 110 lit., 120 lit., 240 lit. a 1100 lit.  KUKA nádoby. Tieto si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade. Občan si v priebehu roka vyprázdnenie smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici a označením odberovou kartou. V prípade, že občan má viacej komunálneho odpadu môže odpad umiestniť do igelitového vreca s objemom 110 l a tento taktiež označiť odberovou kartou. Odberové kartu si môžu občania zakúpiť na obecnom úrade za poplatky:

- 1,80 € za odberovú kartu na 110 lit. nádobu,

- 1,96 € za odberovú kartu na 120 lit. nádobu,

- 3,92 € za odberovú kartu na 240 lit. nádobu,

- 18,00 € za odberovú kartu na 1100 lit. nádobu.

patrí sem: ostatný zmesový komunálny odpad

nepatria sem: komodity patriace do separovaného odpadu, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, veľkoobjemový odpad


 

Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu Obcou Palárikovo

Zber separovaného odpadu  vykonáva  každý mesiac podľa ročného harmonogramu zberová spoločnosť Obec Palárikovo, ktorá ho odváža na svoj centrálny zberný dvor v Palárikove. Tento zber vykonáva pre obce v rámci Združenia obci pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi / TUNsKO/, ktorého členom je i naša obec. Vyseparované zložky odpadu je potrebné v deň zberu vyložiť pred svoj dom na krajnicu.

 

Obec Palárikovo zbiera tieto vyseparované zložky:

Plastové fľaše a obaly /stlačené a čisté triediť do čírych vriec/

patria sem: plastové fľaše všetkých farieb od minerálok, stolových vôd, malinoviek, olejov, piva atď. s označením PET alebo číslom 1, plastové fľaše od aviváží, čistiacich prostriedkov, šampónov s označením HD-PE alebo číslom 2. - na fľašiach môže byť etiketa, zátky dajte dolu a priložte k fľašiam do vreca

nepatria sem: znečistené obaly zvyškami potravín alebo iným odpadom, akékoľvek iné fľaše /od motorového oleja, chemikálii, farieb /

 

Plastové fólie /stlačené a čisté triediť do čírych vriec/

patria sem: záhradné, strečové a obalové fólie (aj igelitové tašky, vrecká)...

nepatria sem: znečistené fólie

 

Papier /čistý triediť do čírych vriec/

patria sem: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, zošity, knihy bez dosiek, listy, kancelársky papier, kartónové obaly, papierové vrecká od múky, cukru, soli, ryži…

nepatria sem: vrecia od stavebného materiálu / cement, vápno .../, znečistený papier, umelohmotné obaly, vrstvené obaly, obaly na mlieko a nápoje, lakovaný a voskovaný papier, použité papierové plienky a použité hygienické potreby, stanioly, celofán

 

Tetrapakové obaly /stlačené a čisté triediť do čírych vriec/

patria sem: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína…/môže byť na nich aj zátka/

nepatria sem: umelohmotné obaly, papierové škatule, kartónové obaly

 

Sklo /čisté triediť do hrubších čírych vriec, kartónových krabíc  alebo igelitových tašiek/

patria sem: črepy a predmety z bieleho a farebného skla, fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok., poháre od zaváraním, okenné tabuľové sklo

nepatria sem: nevypláchnuté a mastné sklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika /taniere, šálky/, zrkadlá, žiarivky, autosklo, drôtované sklo, obrazovky

 

Kovové obaly /čisté triediť do čírych vriec alebo igelitiek/

patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, konzervy od potravín

nepatria sem: plechovky od farieb a chemikálií, káble

 

Elektronický odpad

patria sem: televízory, rádia, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, chladničky, umývačky riadu, práčky, bojlery a ostatná elektronika

nepatria sem: rozobraté spotrebiče a ich časti bez elektroniky, samotné obrazovky, chladničky bez kompresora

 

Zber separovaného odpadu Obcou Radava

Zber ostatného separovaného odpadu samotná obec vykonáva každý mesiac podľa ročného harmonogramu /okrem januára a marca/ spravidla vždy deň po zbere separovaného odpadu Obcou Palárikovo. Obec tento zber vykonáva prostredníctvom obecného traktora a aktivačnej činnosti občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. Na zbernom mieste v Hliníku sa tento odpad pretriedi. Tento odpad odoberá od nás Obec Palárikovo, Zberné suroviny a. s., Šurany a Výkupňa kovov Hul. Vyseparované zložky odpadu je potrebné v deň zberu vyložiť pred svoj dom na krajnicu.

 

V deň tohto zberu už neberieme:

- plastové fľaše a obaly

- plastové fólie

- papier a kartónové obaly

- tetrapakové obaly

- sklo

 

Obec Radava zbiera tieto vyseparované zložky:

Textil /triediť do vriec/

patria sem: čisté odevy a bytový textil

Mimo zberu môžete textil vložiť do kontajnerov vo dvore obecného úradu, a to len v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

nepatria sem: zatuchnutý alebo zaplesnený textil, koberce, netkané poľnohospodárske textílie, matrace

 

Elektronický odpad

patria sem: televízory, rádia, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, chladničky, umývačky riadu, práčky, bojlery a ostatná elektronika

nepatria sem: rozobraté spotrebiče a ich časti bez elektroniky, samotné obrazovky, chladničky bez kompresora

 

Plastové tégliky /stlačené a čisté bez vrchnej hliníkovej fólie (staniolu) triediť do igelitiek/

patria sem: tégliky od jogurtov, smotany, rastlinných masiel a margarínov, bravčovej masti s označením PS alebo PP.

nepatria sem: znečistené obaly so zvyškami potravín, farby

 

Iné plasty a polystyrén /čisté, nekombinované s iným materiálom/

patria sem: plastový nábytok, kvetináče, plastové koše na odpadky alebo na bielizeň, plastové nádoby misky, vaničky, plastové police, podnosy, hračky z plastov všetkých druhov, prepravky, bandasky, plastové sudy, nárazníky a prístrojové dosky z áut, penový polystyrén a iné plastové odpady.

nepatria sem: znečistené plasty od zeminy, chemikálií, iných prímesí napr. kovových.

 

Akumulátory a opotrebované autobatérie

patria sem: zvonku neporušené akumulátory a opotrebované autobatérie

nepatria sem: rozobraté obaly od autobatérií

 

Pneumatiky
patria sem: pneumatiky a duše do pneumatík všetkých rozmerov, môžu obsahovať aj disky

Staré pneumatiky treba odovzdať v servisoch prípadne v predajni, kde si zakúpite nové.

 

Kovový šrot

patria sem: veľkoobjemový kovový šrot – nefunkčné kotle, sporáky, riad, karosérie, konzervy a hliníkové obaly na nápoje môžu pripraviť do igelitovej tašky

Výnos z predaja kovov ide do pokladne obce.

 

Jedlý olej /vykladať v pevne uzavretých fľašiach/

patrí sem: použitý rastlinný olej

nepatrí sem: nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt.

 

Veľkoobjemový odpad

patria sem: koberce, matrace, nábytok, okná WC misy, umývadlá…

Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 110 lit., 120 lit. alebo 240 lit. zberných nádob.

nepatria sem: drevené dosky, hrady, železničné podvaly - „šriple“...

Mimo zberu môžete veľkoobjemový odpad po ohlásení starostovi obce priniesť do veľkoobjemového kontajnera na zbernom mieste v Hliníku.

 

 

Ďalšie možnosti separovania odpadu

Drobný elektroodpad

- môžu občania vyložiť do E – boxu od firmy Asecol, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu. Tento drobný elektroodpad sa odovzdá Materskej škole, ktorá sa zapojila do projektu firmy Asecol z názvom „Recyklohranie“, kde na základe množstva vyzbieraného elektroodpadu získa body, na základe ktorých bude odmenená.

patria sem: všetky drobné elektrozariadenia z kancelárie a domácnosti, a to nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, walkmany a discmany, MP3 prehrávače, topinkovače, varné kanvice, rádiá, hi-fi technika, mixéry, fény, kulmy, holiace strojčeky, elektrické náradie, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, píly…

nepatria sem: žiarovky, žiarivky, tonery, diskety, CD, videokazety, audiokazety, káble

 

Batérie a malé akumulátory

- môžu občania vyložiť do E – boxu od firmy Asecol, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu. Vo vrchnej časti E – boxu je umiestnená malá komora na batérie a malé akumulátory.

patria sem: batérie a malé akumulátory.

Tužkové batérie môžete odovzdať aj vo všetkých predajniach COOP JEDNOTA.

 

Školský zber papiera

Tento zber papiera organizujú spolu Materská škola a Základná škola v Radave. Papier zbierajú žiaci do veľkoobjemového kontajnera. Peniaze získané odovzdaním tohto papiera Zberným surovinám si na polovicu rozdelia školy medzi sebou.

Papier

patria sem: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, zošity, knihy bez dosiek, listy, kancelársky papier, kartónové obaly, papierové vrecká od múky, cukru, soli, ryži…
nepatria sem: vrecia od stavebného materiálu / cement, vápno .../, znečistený papier, umelohmotné obaly, vrstvené obaly, obaly na mlieko a nápoje, lakovaný a voskovaný papier, použité papierové plienky a použité hygienické potreby, stanioly, celofán

 

Staré lieky

patria sem: nepoužité a staré lieky

Odovzdajte v ktorejkoľvek lekárni.

 

Žiarivky, tlejivky a LED svetelné zdroje

Spotrebiteľ má možnosť bezplatne odovzdávať doslúžilé svetelné zdroje (žiarivky, LED žiarovky alebo výbojky) pri nákupe nových na výmennom základe kus za kus v predajniach  so svetelnou technikou, tzv. miesta spätného odberu (MSO).

patria sem: Lineárne žiarivky /nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové, tvaru U a indukčné, Kompaktné žiarivky /kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom, Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky /výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové a xenónové, LED svetelné zdroje (LED retrofit) /svetelné zdroje obsahujúce LED diódy, ktoré je možné priamo namontovať do svietidla ako náhradu za existujúce žiarovky/

nepatria sem: Žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky /žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové napätie/


 

Ostatné odpady

Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/

http://www.kompost.sk

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad nepatrí do smetnej nádoby, ale na domáce kompostovisko.

patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.

 

Zber drobného stavebného odpadu /DSO/

Drobný stavebný odpad

patria sem: obkladačky, dlažba, stavebná suť…

nepatria sem: výrobky z azbestu /strešná krytina – „eterník“, komínové rúry

DSO vzniká pri svojpomocných prácach na nehnuteľnostiach na území obce, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie. Tento odpad môžete po ohlásení starostovi obce priniesť do veľkoobjemového kontajnera na zberné miesto v Hliníku. Odber tohto druhu odpadu na zbernom mieste spoplatnený v súlade s platným VZN. Sadzba poplatku za 1 liter alebo dm3 drobného stavebného odpadu je vo výške  0,03 €.

 

Zber odpadu z cintorína

Odpad z cintorína

patria sem: odpad z hrobových miest a areálu cintorína

Na tento odpad sú určené dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú umiestnené na južnom okraji cintorína. Odpad sa odváža a skládkuje na náklady obce Radava.

nepatria sem: náhrobky, betóny, platne, obrubníky

Upozorňujeme že tieto kontajnery nie sú určené na zmesový komunálny odpad z domácnosti!

 

Odvoz stavebného odpadu a zeminy

Stavebný odpad

patria sem: stavebná suť, betóny, strešná krytina, zemina

nepatria sem: stavebný materiál obsahujúci azbest, kontaminovaná zemina

Odvoz si zabezpečuje každý pôvodca odpadu sám na svoje náklady, a to na skládku TKO do Kolty. Bližšie informácie o odvoze získate u starostu obce.

 

Zemina

patrí sem: neznečistená zemina

nepatria sem: kontaminovaná zemina, zemina zmiešaná s odpadom

Odvoz si zabezpečuje každý pôvodca odpadu sám na svoje náklady. Bližšie informácie o odvoze získate u starostu obce.

 

Odvoz fekálií zo žúmp

Kal zo žúmp

Odvoz si zabezpečuje každý pôvodca odpadu sám na svoje náklady, a to prostredníctvom organizácie, ktorá má na to vydané právoplatné oprávnenie. Najbližšie má toto oprávnenie pán Pavol Šlechta z Radavy tel. č. 0918 568 586, ktorý kal odváža do okolitých ČOV.


 

Divoké skládky

Vytváranie divokých skládok v okolí našej obce

 

Kto uloží komunálny alebo stavebný odpad na verejné priestranstvo v obci alebo mimo obce bude mu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. z 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená pokuta do výšky 1500 €. Ak niekoho uvidíte pri vytváraní divokej skládky oznámte to ihneď starostovi obce na tel. č. 0908 784 224.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka